2021/2147 Rett & Slett Eiendom AS

Klager/part: Rett & Slett Eiendom AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 07.12.2021
Avsluttet: 11.05.2022
Status: Avgjort