Gå til innhold

2021/374 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 18.02.2021
Avsluttet: 29.03.2021
Status: Avgjort