Gå til innhold

2021/374 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 374 Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjaldt krav om sakskostnader i forbindelse med Stiftelsesklagenemnda sin omgjøring i sak 2021/417. Kravet ble tatt til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 18.02.2021
Avsluttet: 29.03.2021
Status: Avgjort