Gå til innhold

2021/590 Stiftelsen Nes Skianlegg

Klager/part: Stiftelsen Nes Skianlegg
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 590
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 19.03.2021
Avsluttet: 23.06.2021
Status: Avgjort