Gå til innhold

2021/0590 Stiftelsen Nes Skianlegg

Klager/part: Stiftelsen Nes Skianlegg
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 590
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 3. februar 2021 der Stiftelsestilsynet avslo Stiftelsen Nes Skianlegg sin søknad om oppheving. Stiftelsesklagenemnda kom fram til at vilkårene for oppheving ikke var oppfylt, og opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 19.03.2021
Avsluttet: 23.06.2021
Status: Avgjort