Gå til innhold

2021/650 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse

Klager/part: Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 650
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Sammenslåing av stiftelser
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 09.04.2021
Avsluttet: 23.06.2021
Status: Avgjort