2021/0650 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse

Klager/part: Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 650
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Sammenslåing av stiftelser
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 27. november 2020 der Stiftelsestilsynet avslo søknad om sammenslåing av stiftelsene Annette og Ragnar Stoud Platous Stiftelse og Barnas Fritidsstuers Stiftelse. Stiftelsesklagenemnda kom fram til at stiftelsene hadde "i det vesentlige likeartet" formål, og opphevet Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 09.04.2021
Avsluttet: 23.06.2021
Status: Avgjort