2022/0371 Finnkroken Kirkeforening

Klager/part: Finnkroken Kirkeforening
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 08.03.2022
Avsluttet: 10.06.2022
Status: Avgjort