2022/0998 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: Sak 2022 0998 Sladdet
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om arv m.m. (arvelova)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 07.07.2022
Avsluttet: 21.09.2022
Status: Avgjort