2022/1018 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2022 1018 7 Sladdet
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 13.07.2022
Avsluttet: 31.10.2022
Status: Avgjort