2023/1153 Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder

Klager/part: Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 12.12.2023
Avsluttet: 06.02.2024
Status: Avgjort