2023/1168 Foreningen Tecos

Klager/part: Foreningen Tecos
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 15.12.2023
Avsluttet: 20.03.2024
Status: Avgjort