2024/0330 Stiftelsen Byggfag

Klager/part: Stiftelsen Byggfag
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 07.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet