Effektivisering og digitalisering av arkivfunksjonen

Arkivfunksjonen er svært viktig for å effektivisere og digitalisere dokumentbehandlingen i Klagenemndssekretariatet. Hos oss er arkivfunksjonen en integrert del av virksomheten og omfatter bl.a. systematisk dokumentfangst og dokumenthåndtering, og inngår som en del av internkontrollen vår.

Organet har nå ansatt Marianne Bjordal Strømsholm som har lang erfaring som arkivar fra offentlige virksomheter. Marianne har bl.a. arbeidet som seksjonsleder ved dokumentsenteret i Fiskeridirektoratet, som arkivleder ved Høgskolen i Bergen, og kommer nå til Klagenemndssekretariatet fra stilling som faglig leder ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Administrasjonssjef i Klagenemndssekretariatet, Helen Spilde, sier at de arkivfaglige prinsippene om at dokumentasjonen skal forvaltes riktig og at autensitet, pålitelighet og integritet skal ivaretas, er sentralt i dokumentasjonsforvaltningen. Vi er opptatt av at informasjonsstyring og etterlevelse av overordnede policyer for dokumentasjonsforvaltning skal være i fokus og følges opp slik at det bidrar til at KNSE kan løse samfunnsoppdraget på best mulig måte. Organet skal i større grad ta i bruk helintegrerte løsninger for saksbehandling og automatiserte arbeidsprosesser på tvers av hele organet.

arkivleder og administrasjonssjef ser inn i PC
Arkivleder Marianne Bjordal Strømsholm (t.v) og Administrasjonssjef Helen Spilde (t.h)