Gå til innhold

Klagenemndssekretariatet blir sekretariat for Markedsrådet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har besluttet at sekretariatsfunksjonen til Markedsrådet skal legges til Klagenemndssekretariatet (KNSE). Funksjonen skal være på plass fra 1. januar 2021, og Markedsrådet blir da det åttende klageorganet som KNSE betjener. Klagenemndssekretariatet betjener fra før Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenemnda, Energiklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Medieklagenemnda og Frivillighetsregisternemnda.

Klagenemndssekretariatets samfunnsoppdrag er å sørge for en effektiv klagebehandling, som sikrer at rettssikkerheten blir ivaretatt.

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker med anførsler om brudd på markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven. Leder av Markedsrådet er professor Tore Lunde fra Universitetet i Bergen. Les mer om Markedsrådet her.