Gå til innhold

Mulig ny nemnd til Klagenemndssekretariatet

Olje- og energidepartementet (OED) foreslår i et høringsnotat for ny forskrift om opprettelse av en uavhengig klagenemnda for vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RMA). Det er foreslått at Energiklagenemnda skal opprettes med Klagenemndssekretariatet som saksforberedende organ.

Departementet ønsker å legge funksjonen som nasjonal reguleringsmyndighet for energi til en egen enhet innenfor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), benevnt Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Reguleringsmyndigheten og klagenemnda skal være uavhengige, og kan ikke instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet. Departementet skal ha overordnet styring med klagenemndas virksomhet og klagenemnda skal i likhet med RME være underlagt OED.

 

Link til høringsnotat

hengende kraftledning