Klagenemndssekretariatet er no ope for innsyn via eInnsyn igjen

Klagenemndssekretariatet har no moglegheit til å ta imot innsynsforespurnader via eInnsyn igjen.

Her kan du søkja om innsyn i våre sakar.

tastatur