Utsettelse av frister for tilsvar og kommentarer

Klagenemndssekretariatet har stor forståelse for at det i tiden fremover vil være behov for lengre frister til å komme med tilsvar og kommentarer i sakene til de nemndene sekretariatet betjener.

Gi oss gjerne beskjed ved behov for fristutsettelser i åpne saker.