Ønsker du å jobbe i et faglig utfordrende miljø innenfor spennende rettsfelt?

Vi søker nå etter jurister til Klagenemndssekretariatet, som er en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for erfarne og nyutdannede jurister. Organet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og har sekretariatsfunksjon for ni ulike klagenemnder; Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Markedsrådet, Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer og Energiklagenemnda.

Juristene i Klagenemndssekretariatet får fra første dag arbeide med krevende faktiske og rettslige spørsmål for spesialiserte nemnder, som behandler saker innenfor en rekke ulike rettsområder. Våre jurister forbereder og utreder saker for behandling i nemndene. Arbeidet er i stor grad selvstendig og består i å skrive utkast til avgjørelser. De ansatte får gode muligheter til faglig fordypning innen spennende rettsområder. Nemndsmedlemmene vi arbeider opp mot er blant landets dyktigste innenfor sine fagfelt.

På grunn av økt saksmengde søker nå Klagenemndssekretariatet etter jurister til både vikariat og faste stillinger. Vi søker jurister med noe arbeidserfaring til stillingskoden 1434 Rådgiver, og jurister med minst fem års relevant arbeidserfaring til stillingskoden 1364 Seniorrådgiver. Det er en forutsetning for oss at du er fleksibel og villig til å arbeide for flere av sekretariatets klagenemnder.

Les mer om og søk på stillingen her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/217528/jurister

Bilde: CQF-avocat/Pixabay