Om Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda.

Energiklagenemnda ble opprettet den 1. november 2019. Energiklagenemnda er opprettet som følge av krav om en uavhengig klageinstans for RMEs vedtak etter implementeringen av den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen. Forskrift om Energiklagenemnda trådte i kraft 1. november 2019. Energiklagenemnda må ikke forveksles med Elklagenemnda, som behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere.

Nemndas leder er: advokat Per Conradi Andersen, Kvale Advokatfirma DA

Øvrige medlemmer er:

  • Helle Hertwich Grønli, siviløkonom, Afry
  • Morten Sundt, siviløkonom, Equinor
  • Edna Grepperud, advokat, Kesko Norge
  • Tormod Anders Sletten, Lagdommer

Ansvarlig for Energiklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er seksjonssjef Sunniva Mariero Leknes. Hun kan kontaktes på e-post sunniva.leknes@knse.no / tlf.: 55 19 30 00.