Gå til innhold

Om Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda.

Energiklagenemnda ble opprettet den 1. november 2019. Energiklagenemnda er opprettet som følge av krav om en uavhengig klageinstans for RMEs vedtak etter implementeringen av den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen. Forskrift om Energiklagenemnda trådte i kraft 1. november 2019.

Nemndas leder er: advokat Per Conradi Andersen

Øvrige medlemmer er:

  • Helle Hertwich Grønli, siviløkonom, Enova
  • Morten Sundt, siviløkonom, Equinor
  • Edna Grepperud, advokat, Asplan Viak AS
  • Henrik Bjørnebye, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Ansvarlig for Energiklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er: seniorrådgiver Sunniva Mariero Leknes. Hun kan nås på: 55 19 30 00. Alle henvendelser bes rettes til klagenemndas leder via Klagenemndssekretariatet.