Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 67 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 5
Alle avgjorte klagesaker 4
Kategori Antall i perioden:
Klage over avvisningsvedtak 2
Klage over vedtak om anleggsbidrag 0
Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling 0
Klage over vedtak i sak om strømtilknytning 0
Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU 1
Dispensasjon fra KILE-ordningen 1