Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 95 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 12
Alle avgjorte klagesaker 4
Kategori Antall i perioden:
Klage over avvisningsvedtak 0
Klage over vedtak om anleggsbidrag 0
Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling 0
Klage over vedtak i sak om strømtilknytning 0
Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU 0
Dispensasjon fra KILE-ordningen 0
Uenighet om tariffering 1
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr 1
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler 0
Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr 0
Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie 1
Klage over vedtak om tvangsmulkt 1
Klage på vedtak om inntektsramme 0