Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 35 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker4
Alle avgjorte klagesaker2
KategoriAntall i perioden:
Klage over avvisningsvedtak2
Klage over vedtak om anleggsbidrag0
Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling0
Klage over vedtak i sak om strømtilknytning0
Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU0