Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Ordinære saker: 98 dager
  • Sanksjonssaker: 0 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 10
Alle avgjorte klagesaker 11
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Klage over avvisningsvedtak 0
Klage over vedtak om anleggsbidrag 2
Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling 0
Klage over vedtak i sak om strømtilknytning 1
Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU 0
Dispensasjon fra KILE-ordningen 0
Uenighet om tariffering 1
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr 1
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler 0
Gebyr for deaktivering av AMS-måler 0
Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr 0
Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie 0
Klage over vedtak om tvangsmulkt 0
Klage på vedtak om inntektsramme 0
Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling 0
Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere 1
Uenighet om rapportering av skogryddingskostnader 0
Klage på manglende dekning av historiske kapitalkostnader 0
Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning 0
Klage på vedtak om innvilget fritak for AMS-måler med kommunikasjonsenhet 0
Klage på vedtak om avslag på søknad om fritak for AMS-måler med kommunikasjonsenhet 0
Klage på helt eller delvis avslag om innsyn 1
Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt 1
Dispensasjon fra leveringsplikt 0
Klage på vedtak om overtredelsesgebyr 0
Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier 1
Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 0
Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten 0
Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten 0
Klage på vedtak om utbedringsansvarlig for krav til flimmer 0
Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link 0
Klage på vedtak om tildeling av markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link 0
Krav om dekning av sakskostnader 0
Klage over avslag på dispensasjonssøknad 0
Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold 1
Klage på vedtak vedrørende kraftleverandørbytte 1