Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 0 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 5
Alle avgjorte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Klage over avvisningsvedtak 0
Klage over vedtak om anleggsbidrag 0
Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling 0
Klage over vedtak i sak om strømtilknytning 0
Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU 0
Dispensasjon fra KILE-ordningen 0
Uenighet om tariffering 0
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr 0
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler 0
Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr 0
Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie 0
Klage over vedtak om tvangsmulkt 0
Klage på vedtak om inntektsramme 0