Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 140 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 28
Alle avgjorte klagesaker 18
Kategori Antall i perioden:
Klage over avvisningsvedtak 1
Klage over vedtak om anleggsbidrag 0
Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling 0
Klage over vedtak i sak om strømtilknytning 0
Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU 0
Dispensasjon fra KILE-ordningen 0
Uenighet om tariffering 2
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr 1
Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler 0
Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr 0
Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie 1
Klage over vedtak om tvangsmulkt 1
Klage på vedtak om inntektsramme 1
Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling 9
Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere 0
Uenighet om rapportering av skogryddingskostnader 0
Klage på manglende dekning av historiske kapitalkostnader 1
Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning 0
Klage på vedtak om innvilget fritak for AMS-måler med kommunikasjonsenhet 0
Klage på vedtak om avslag på søknad om fritak for AMS-måler med kommunikasjonsenhet 0
Klage på helt eller delvis avslag om innsyn 1
Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt 0
Dispensasjon fra leveringsplikt 0
Klage på vedtak om overtredelsesgebyr 0