Gå til innhold

Energiklagenemnda er oppnevnt

Nemndsleder og de øvrige nemndsmedlemmene ble oppnevnt i statsråd fredag 29. november 2019. Lederen, advokat Per Conradi Andersen, er oppnevnt for en periode på seks år, mens de øvrige medlemmene er oppnevnt for en periode på fire år.

Energiklagenemnda består av følgende medlemmer:

  • Advokat Per Conradi Andersen, Akershus (Leder)
  • Områdeleder Helle Hertwich Grønli, Trøndelag
  • Leder Morten Sundt, Hordaland
  • Juridisk rådgiver Edna Grepperud, Oslo
  • Professor Henrik Bjørnebye, Østfold

Energiklagenemnda skal behandle klager på enkeltvedtakene til RME fra og med 1. november 2019. Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen er sekretariat for Energiklagenemnda.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/energiklagenemnda-er-oppnevnt/id2680488/

 

hengende kraftledning