Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Alle saker: 52 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 3
Alle avgjorte klagesaker 5
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Nektet registrering i Frivillighetsregisteret 4
Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen 1
Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret 0
Ikke lokal aktivitet 0
FAU 0
Søknadsfrist 0