Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 42 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 5
Alle avgjorte klagesaker 3
Alle trekte klagesaker 1
Kategori Antall i perioden:
Nektet registrering i Frivillighetsregisteret 3
Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen 1
Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret 0
Ikke lokal aktivitet 0
FAU 0
Søknadsfrist 0