Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 0 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 0
Alle avgjorte klagesaker 0
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Nektet registrering i Frivillighetsregisteret 0
Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen 0
Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret 0
Ikke lokal aktivitet 0
FAU 0
Søknadsfrist 0