Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 46 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 12
Alle avgjorte klagesaker 12
Alle trekte klagesaker 1
Kategori Antall i perioden:
Nektet registrering i Frivillighetsregisteret 6
Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen 7
Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret 0
Ikke lokal aktivitet 0
FAU 0
Søknadsfrist 0