Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Alle saker: 48 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 13
Alle avgjorte klagesaker 10
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Nektet registrering i Frivillighetsregisteret 4
Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen 3
Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret 0
Ikke lokal aktivitet 0
FAU 0
Søknadsfrist 0