Ny søknadsfrist for masterstipend høsten 2022

Klagenemndssekretariatet tilbyr masterstipend på 15.000 kroner til studenter som velger å skrive masteroppgave innenfor et av de fagfeltene organet håndterer. Vi ønsker å knytte til oss studenter med særlig interesse for disse fagområdene, og vi ønsker at studenten presenterer oppgaven for oss etter innlevering. Fristen for å søke masterstipend denne høsten er 23. september 2022. Her kan du sende inn søknad med problemstilling og karakterutskrift.

Bilde av tastatur og smarttelefon
Pixabay/Gerd Altman