Traineeopphold

Klagenemndssekretariatet tilbyr nå to traineeopphold i 2022.

Som trainee vil du få et innblikk i hverdagen som rådgiver i klagenemndssekretariatet og verdifull erfaring fra arbeidslivet.

Du vil arbeide på samme måte som saksbehandlerne hos oss, og du vil få erfaringer med spennende og utfordrende juridiske problemstillinger. Vi arbeider innenfor mange interessante fagfelt, og du vil få prøve deg på flere av disse. En av våre jurister vil få et særlig ansvar for å følge deg opp de ukene du er her. I tillegg får du ta del i et svært godt faglig og sosialt miljø.

Sekretariatets hovedoppgave er å forberede og utarbeide utkast til avgjørelse i hver sak for nemndene. Som trainee vil du få ta del i alle delene av dette arbeidet, med kommunikasjon opp mot partene, utarbeidelse av utkast og deltakelse i nemndsmøtene med noen av landets fremste jurister innenfor fagfeltene.

Vi ser etter en lærevillig student som ønsker å tilegne seg kunnskap og erfaring fra arbeidslivet. Du er motivert for å sette deg inn i nye fagområder, håndtere til dels store mengder dokumentasjon og å lære om hvordan utforme og skrive solide juridiske avgjørelser.

Vi søker primært etter studenter som skal begynne på fjerde eller femte studieår, men studenter på tredjeåret med gode resultater kan også søke. Gode eksamensresultater vil bli vektlagt, i tillegg til evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet.

Traineeoppholdene vil vare fire til seks uker, og lønnes som konsulent. Oppholdene vil være i juni, august eller september. Har du spørsmål til utlysningen eller traineeoppholdet, ta kontakt med Line Rakner på tlf. 90 18 37 66 eller Olav Ottesen på tlf. 47 66 85 80.

Søknadsfrist er fredag 1. april 2022. Søknad sendes til post@knse.no