Arqam forteller om arbeidshverdagen sin som juridisk rådgiver

I Klagenemndssekretariatet jobber det 26 jurister innenfor ulike spennende rettsfelt, som for eksempel offentlige anskaffelser, konkurranserett, energirett, markedsføringsrett og lotterilovgivningen. Over de neste ukene kan du lese hva noen av våre ansatte har å si om oss. 

Arqam fullførte mastergraden ved Det juridiske fakultetet i Bergen i desember 2020, hvor han tok komparativ energirett, offentlige anskaffelser og konkurranserett som valgfag. Han er 30 år og begynte i Klagenemndssekretariatet i  2021, som juridisk rådgiver for Energiklagenemnda. Dette forteller han om sin arbeidshverdag hos oss:

Hva er det du liker best med nemnda du jobber for?

Det må være at jeg jobber for en nemnd som behandler saker på et rettsområde som betyr mye for mange. Strømkrisen i Europa har for eksempel gjort at folk har blitt mer oppmerksomme på hva som rører seg i kraftmarkedet og hvor tett Norge henger sammen med europeiske markedet. Regulering av både kraftselskap og nettselskap er derfor viktig for å sikre et velfungerende kraftmarked.

Min rolle som jurist i Klagenemndssekretariatet omfatter utredning av problemstillinger og utforming av utkast til nemndsavgjørelser. Nemnda avgjør saken med utgangspunkt i sekretariatets utkast. Saksbehandlerne i Klagenemndssekretariatet er derfor klagernes første møte med klagesaksbehandlingen, og er bindeleddet mellom klagerne og nemnda. Det synes jeg er en kjekk rolle å ha. Ikke minst er det veldig lærerikt å drøfte sakene med ekspertene på energi- og kraftmarkedsrett i nemnda.

Hvorfor synes du det aktuelle rettsområdet er spennende?

Kraftmarkedsrett er et rettsområde som er ganske unikt. Det er liberalisert ved at vi har felleseuropeiske regler om produksjon, transport, overføring og omsetning av energi. På samme tid er naturressursene som energien utvinnes av underlagt nasjonal suverenitet. Det er enkelte grunnprinsipper som er rigide, mens den konkrete lovgivningen er svært dynamisk og kan endre seg fra når en sak kommer inn, til nemnda har avgjort den.

Det er også et bredt spenn av interesser som ivaretas gjennom reglene nemnda anvender. Det kan være alt fra uenighetssaker mellom nettselskap om hvem som er ansvarlig konsesjonær for et avbrudd, uenighet om tariffering, eller mer tradisjonelle klager over pålegg fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det er få saker som er like, jussen og faktum er ofte komplisert og regelverket er svært dynamisk. Det er en fin kombinasjon som gir en variert arbeidshverdag og god hjernetrim.

Hva gjør Klagenemndssekretariatet til en kjekk arbeidsplass?

I Klagenemndssekretariatet er jeg en del av et fellesskap med dyktige kollegaer som er engasjerte i fagområdet de jobber med. Fagmiljøet her er sterkt, og kollegaene mine er opptatt av sakene sine og rettsområdene de til daglig jobber med. Vi har i tillegg en arbeidsgiver som aktivt jobber for kompetansedeling og kompetanseheving, og legger til rette for at vi skal bli enda bedre jurister.

Bilde: Fotograf Reimers Atelier/René Bjorheim