Pia forteller om arbeidshverdagen sin som juridisk rådgiver

I Klagenemndssekretariatet jobber det 26 jurister innenfor ulike spennende rettsfelt, som for eksempel offentlige anskaffelser, konkurranserett, energirett, markedsføringsrett og lotterilovgivningen. Over de neste ukene kan du lese hva noen av våre ansatte har å si om oss.

Pia arbeider som juridisk rådgiver for Stiftelsesklagenemnda og Medieklagenemnda. Hun har tidligere også jobbet for Lotterinemnda og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer. Pia er 27 år gammel, og har jobbet hos oss i litt over ett år. Dette forteller hun om sin arbeidshverdag:

Hva er det du liker best med nemndene du jobber for?

Stiftelsesklagenemnda og Medieklagenemnda behandler utfordrende og varierende rettslige problemstillinger. Nemndsmedlemmene er engasjerte og dyktige, med unik kompetanse, og jeg lærer stadig noe nytt. Sekretariatet har et godt samarbeid med nemndene og får mye tillit og ansvar i sakene. Jeg får skrive utkast til avgjørelser i sakene, og får konstruktive og gode tilbakemeldinger fra nemndsmedlemmene. 

Hvorfor synes du de aktuelle rettsområdene er spennende?

Stiftelsesklagenemnda og Medieklagenemnda arbeider bredt, og behandler saker innen flere spesielle rettsområder som ikke mange jurister får arbeide med. Dette gir en varierende arbeidshverdag, samtidig som man får en unik kompetanse. Stiftelser, for eksempel, er en spesiell organisasjonsform som det generelt er lite kunnskap om. Likevel finnes det omtrent 7600 stiftelser i Norge som forvalter eiendeler for mer enn 100 milliarder kroner.

Hva gjør Klagenemndssekretariatet til en kjekk arbeidsplass?

I Klagenemndssekretariatet får jeg tillit til å arbeide selvstendig med sakene. Jeg får tid og mulighet til å utrede spennende faktiske og rettslige problemstillinger. Samtidig har Klagenemndssekretariatet et sterkt fagfellesskap, med dyktige og engasjerte jurister, slik at det alltid er noen å diskutere problemstillinger med. Arbeidshverdagen i sekretariatet er givende, tilstrekkelig variert og utfordrende. Dette gir faglig og personlig utvikling. Jeg vil også trekke frem mine hyggelige kollegaer, og det inkluderende arbeidsmiljøet på kontoret.