Om Medieklagenemnda

Medieklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, inkludert § 4-7 som gjelder ulovlig pengespillreklame. Nemnda behandler også klager over Medietilsynets vedtak etter bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv., forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Medieklagenemndas medlemmer er:

  • Leder: Professor Bjørnar Borvik
  • Nestleder: Professor Gunn Enli
  • Medlem: Advokat Karin Fløistad
  • Medlem: Professor Camilla Lauritzen
  • Medlem: Professor Eirik Østerud

Varamedlemmer:

  • Førsteamanuensis Torger Kielland
  • Professor Anne Gjelsvik
  • Professor Charlotte Reedtz

Ansvarlig for Medieklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er seksjonssjef Sunniva Mariero Leknes. Hun kan kontaktes på sunniva.leknes@knse.no / 55 19 30 00.