Gå til innhold

Om Medieklagenemnda

Medieklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Medieklagenemndas medlemmer er:

  • Leder: Professor Bjørnar Borvik
  • Nestleder: Professor Gunn Enli
  • Medlem: Advokat Karin Fløistad
  • Medlem: Professor Camilla Lauritzen
  • Medlem: Dekan Leif Holst Jensen

Varamedlemmer:

  • Post. Dok. Torger Kielland
  • Dr. Polit. Tanja Storsul
  • Førsteamanuensis Charlotte Reedtz

Ansvarlig for Medieklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er Johan Aasheim Hjartnes. Han kan kontaktes på johan.hjartnes@knse.no / 55 19 30 00.