Klagenemndssekretariatet deltar på Arbeidslivsdagene i Bergen 1. februar 2022

Klagenemndssekretariatet deltar på Arbeidslivsdagene (ALD) ved Det juridiske fakultetet i Bergen. ALD avholdes digitalt på Graduateland fra klokken 09.30 – 15.00 den 1. februar 2022. Tre av våre dyktige jurister, Adrian, Arqam og Pia, vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene. Dere kan stille spørsmål til oss i en privat chat eller booke en videosamtale med oss. Vi gleder oss til å høre fra dere!

Klagenemndssekretariatet avholder også en bedriftspresentasjon klokken 14.15-14.35 den 1. februar. Temaet for presentasjonen er nemnder som rettssikkerhetsgaranti. Vi oppfordrer studentene til å delta for å bli bedre kjent med Klagenemndssekretariatet, og for å lære mer om vårt samfunnsoppdrag og nemndsarbeid. Studentene kan også stille spørsmål til oss.

Klagenemndssekretariatet tilbyr masterstipend og traineeopphold til studenter. Masterstipend tilbys til studenter som høsten 2022 skal skrive master innenfor ett av fagfeltene våre. Masterstipendet er på kroner 10.000, og du vil kunne få veiledning av dyktige og engasjerte jurister om den aktuelle rettslige problemstillingen.