Gå til innhold

Tilbud for studenter

Masterstipend

Klagenemndssekretariatet tilbyr masterstipend på 15 000 kroner til jusstudenter som skal skrive masteroppgave innenfor rettsfeltene organet håndterer.

Vi ønsker å knytte til oss studenter med særlig interesse for fagfeltene vi arbeider med, og vi ønsker at studenten presenterer oppgaven for sekretariatet etter innlevering.

For høstsemesteret 2022 er søknadsfristen 1. september 2022. Send søknad med problemstilling og karakterutskrift her.

Traineeopphold

Som trainee vil du få et innblikk i hverdagen som juidisk rådgiver i Klagenemndssekretariatet og verdifull erfaring fra arbeidslivet.

Du vil arbeide på samme måte som juristene hos oss, og du vil få erfaringer med spennende og utfordrende juridiske problemstillinger. Vi arbeider innenfor mange interessante fagfelt, og du vil få prøve deg på flere av disse. En av våre jurister vil få et særlig ansvar for å følge deg opp de ukene du er her. I tillegg får du ta del i et svært godt faglig og sosialt miljø.

Vi ser etter en lærevillig student som ønsker å tilegne seg kunnskap innenfor rettsfelt organet håndterer. Vi søker primært etter studenter som skal begynne på fjerde eller femte studieår, men studenter på tredjeåret med gode resultater kan også søke.

Traineeoppholdet lønnes som konsulent. Ved spørsmål kan du kontakte Seksjonssjef Line Rakner på tlf. 90 18 37 66 eller juridisk seniorrådgiver Olav Ottesen på tlf. 47 66 85 80.

Vi tar i mot løpende søknader. Send søknad her.

Ikon for

Aktuelt

Traineeopphold

Er du jusstudent på tredje- til femteåret, og har lyst til å få et innblikk i arbeidshverdagen til våre jurister? Vi søker traineer for høsten 2022.
24. mars 2022