Gå til innhold

Tilbud for studenter - trainee-opphold og skriveplass

Trainee-opphold

Som trainee i Klagenemndssekretariatet vil du få verdifull erfaring fra arbeidslivet. Ved å arbeide på samme måte som saksbehandlerne, vil du få erfaringer med spennende og utfordrende juridiske problemstillinger på flere interessante fagfelt. I tillegg vil du bli en del av et svært godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Sekretariatets hovedoppgave er å forberede og utarbeide utkast til endelige avgjørelser i hver enkelt sak for de forskjellige nemndene. Som trainee vil du ta del i denne prosessen med alt som det innebærer av juridiske utredninger, korrespondanse med partene, selvstendig arbeid og samarbeid med de øvrige ansatte og med nemndsmedlemmene.

Vi søker primært etter studenter som skal begynne på fjerde eller femte studieår, men trainee-opphold vil også kunne være aktuelt for nylig uteksaminerte studenter. Gode eksamensresultater vil bli vektlagt, i tillegg til evne til å arbeide selvstendig, effektivt, strukturert og målrettet.

Vi tilbyr to trainee-opphold, hver på fire uker. Ett av dem skal være i juni, det andre i august/september. Trainee-oppholdet lønnes som konsulent. Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med Klagenemndssekretariatets leder, Anneline Vingsgård, på telefonnummer 974 72 717.

Søknad sendes til personal@knse.no. Søknadsfrist for begge traineestillinger er 12.april 2019.

 

Skriveplass og masterstipend

Klagenemndssekretariatet tilbyr masterstipend med skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser. I tillegg til et stipend på kr 10 000, kan vi tilby kontorplass og fri adgang til vårt bibliotek.

Med skriveplass hos oss blir du en del av et sterkt fagmiljø på fagområdet offentlige anskaffelser, og du vil kunne få rådgivning til din aktuelle problemstilling. I tillegg vil du bli en del av et svært godt sosialt miljø.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift sendes til personal@knse.no. Frist for søknad til vårsemesteret er : 20. januar 2019. Vi ser frem til å høre fra deg!

Ikon for

Sveinung forteller om hvordan det er å være student og ha skriveplass hos Klagenemndssekretariatet høsten 2018

Hausten 2018 har eg hatt skriveplass hjå Klagenemndssekretariatet i Bergen, der eg har skrive masteroppgåve innanfor rettsområdet offentlege anskaffingar. Gode diskusjonar med dyktige og erfarne fagfolk har gjedd meg god innsikt og forståing for rettsområdet, noko som utan tvil har heva kvaliteten på masteroppgåva. Arbeidsmiljøet er fantastisk og eg har blitt kjend med utelukkande koselige kollegaer som alltid er hjelpsame.og vil slå av ein prat. Vidare har eg utan unntak blitt inkludert både faglig og sosialt, anten det er å få bli med på KOFA-konferansen eller fjelltur og stand up.

Som student blir ein veldig bortskjemt av å ha skriveplass hjå KNS. I tillegg til å arbeide rundt fagfolk, har eg hatt mitt eige kontor og tilgang på bibliotek fullt av faglitteratur, kjøkken og kaffimaskin(!), samt personalkantine og treningsrom. Med slike gode har eg fått fokusert fullt og heilt på masteroppgåva.

Tida med skriveplass i KNS, og kollegaene her, har opna augo mine for eit svært interessant fagområde og gjedd meg meirsmak på arbeidslivet. Eg rådar alle jusstudentar som skal skrive om eit relevant tema å søke.

Ikon for