Tilbud for studenter 2023

Masterstipend

Klagenemndssekretariatet tilbyr i 2023 to masterstipend på 15 000 kroner hver til jusstudenter som skal skrive masteroppgave innenfor rettsfeltene organet håndterer.

Vi ønsker å knytte til oss studenter med særlig interesse for fagfeltene vi arbeider med, og vi ønsker at studenten presenterer oppgaven for sekretariatet etter innlevering.

Vi har nå åpnet for mottak av søknader om masterstipend for vårsemesteret 2023, med søknadsfrist 24. februar 2023. Søknad med presentasjon av problemstilling, CV og karakterutskrift, sendes til personal@knse.no. Vi håper å se din søknad!

Trainee-opphold

Som trainee vil du få et innblikk i hverdagen som juridisk rådgiver i Klagenemndssekretariatet og verdifull erfaring fra arbeidslivet.

Du vil arbeide på samme måte som juristene hos oss, og du vil få erfaringer med spennende og utfordrende juridiske problemstillinger. Vi arbeider innenfor mange interessante fagfelt, og du vil få prøve deg på flere av disse. En av våre jurister vil få et særlig ansvar for å følge deg opp de ukene du er her. I tillegg får du ta del i et svært godt faglig og sosialt miljø.

Vi ser etter en lærevillig student som ønsker å tilegne seg kunnskap innenfor rettsfelt organet håndterer. Vi søker primært etter studenter som skal begynne på fjerde eller femte studieår, men studenter på tredjeåret med gode resultater kan også søke.

Trainee-oppholdet lønnes som konsulent. Ved spørsmål kan du kontakte Seksjonssjef Line Rakner på tlf. 90 18 37 66 eller juridisk seniorrådgiver Olav Ottesen på tlf. 47 66 85 80.

Frist for søknad til trainee-opphold i mars/april 2023 er 10. februar 2023. Frist for søknad til øvrige trainee-opphold, er 17. mars 2023.

Søknad med CV og karakterutskrift sendes til personal@knse.no. Vi håper å se din søknad!

Vi deltar på Arbeidslivsdagene ved UiO 10. februar 2023. Vi ønsker deg velkommen til vår stand!

Ikon for