Gå til innhold

Tilbud for studenter - Masterstipend

To masterstipend

Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever. Du vil kunne få veiledning om den problemstillingen du velger å skrive om.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift sendes til personal@knse.no. Frist for søknad til høstsemesteret 2021, er 1. juni 2021. Frist for søknad til vårsemesteret 2022, er 1. desember 2021. Vi ser frem til å høre fra deg!

Ikon for

Sveinung forteller om hvordan det er å være student og ha skriveplass hos Klagenemndssekretariatet høsten 2018

Hausten 2018 har eg hatt skriveplass hjå Klagenemndssekretariatet i Bergen, der eg har skrive masteroppgåve innanfor rettsområdet offentlege anskaffingar. Gode diskusjonar med dyktige og erfarne fagfolk har gjedd meg god innsikt og forståing for rettsområdet, noko som utan tvil har heva kvaliteten på masteroppgåva. Arbeidsmiljøet er fantastisk og eg har blitt kjend med utelukkande koselige kollegaer som alltid er hjelpsame.og vil slå av ein prat. Vidare har eg utan unntak blitt inkludert både faglig og sosialt, anten det er å få bli med på KOFA-konferansen eller fjelltur og stand up.

Som student blir ein veldig bortskjemt av å ha skriveplass hjå KNS. I tillegg til å arbeide rundt fagfolk, har eg hatt mitt eige kontor og tilgang på bibliotek fullt av faglitteratur, kjøkken og kaffimaskin(!), samt personalkantine og treningsrom. Med slike gode har eg fått fokusert fullt og heilt på masteroppgåva.

Tida med skriveplass i KNS, og kollegaene her, har opna augo mine for eit svært interessant fagområde og gjedd meg meirsmak på arbeidslivet. Eg rådar alle jusstudentar som skal skrive om eit relevant tema å søke.

Ikon for