Tilbud for studenter

Skriveplass med stipend

Klagenemndssekretariatet tilbyr fra høsten 2024 skriveplass og stipend på 20 000 kroner til en jusstudent som skal skrive masteroppgave innenfor rettsfeltene organet håndterer. Man kan også søke om man ønsker å skrive en 60-poengsoppgave.

Studenten vil få egen kontorplass, og vil bli en del av arbeidsmiljøet hos oss. Vi har et godt sosialt miljø, og man vil få delta på både sosiale og faglige arrangementer vi har i løpet av halvåret.

Vi vil også tilby oss å lese gjennom deler av oppgaven, og komme med tilbakemeldinger til denne.

Man må forplikte seg til å sitte på kontoret minst to dager i uken, men man kan naturligvis bruke kontoret så mye man ønsker. Etter at oppgaven er levert, må studenten holde en presentasjon for sekretariatet om oppgaven.

Vi ønsker å knytte til oss studenter med særlig interesse for fagfeltene vi arbeider med. Vi vil i evalueringen av søknadene vektlegge valg av problemstilling, motivasjonen for valget, samt oppnådde karakterer.

Frist for å søke om skriveplass for høsten 2024 er 31. mai 2024. Søknad med presentasjon av problemstilling, CV og karakterutskrift, leveres via Jobbnorge. Vi håper å se din søknad!

Trainee-opphold

Som trainee vil du få et innblikk i hverdagen som juridisk rådgiver i Klagenemndssekretariatet og verdifull erfaring fra arbeidslivet.

Du vil arbeide på samme måte som juristene hos oss, og du vil få erfaringer med spennende og utfordrende juridiske problemstillinger. Vi arbeider innenfor mange interessante fagfelt, og du vil få prøve deg på flere av disse. En av våre jurister vil få et særlig ansvar for å følge deg opp de ukene du er her. I tillegg får du ta del i et svært godt faglig og sosialt miljø.

Vi ser etter en lærevillig student som ønsker å tilegne seg kunnskap innenfor rettsfelt organet håndterer. Vi søker primært etter studenter som skal begynne på fjerde eller femte studieår, men studenter på tredjeåret med gode resultater kan også søke.

Trainee-oppholdet lønnes som konsulent. Ved spørsmål kan du kontakte Seksjonssjef Sunniva Mariero Leknes på tlf. 959 20 705 eller juridisk seniorrådgiver Olav Ottesen på tlf. 47 66 85 80.

Frist for søknad om trainee-opphold i 2024 har gått ut. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om søknadsfrist for trainee-opphold i 2025.

Ikon for