Er du jusstudent og klar for å skrive masteroppgave høsten 2023?

Vi tilbyr skriveplass med stipend på 20 000 kroner for en student som skriver oppgave innenfor et av de rettsfeltene vi jobber med.

Rettsfelt vi er særlig interessert i er forvaltningsrett, energirett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, stiftelsesrett, og offentlige tilskuddsordninger og statsstøtte.

Du vil få egen kontorplass, og vil bli en del av arbeidsmiljøet hos oss. Vi har et godt sosialt miljø, og du får naturligvis delta på både sosiale og faglige arrangementer vi har i løpet av halvåret. Kontorplassen vil være tilgjengelig fra midten av august til årsslutt.

Vi vil også tilby oss å lese gjennom deler av oppgaven, og komme med tilbakemeldinger til denne.

Du må forplikte deg til å sitte på kontorplassen minst to dager i uken, men du kan naturligvis bruke kontoret så mye du ønsker. Etter at masteroppgaven er levert, må du holde en presentasjon av den for sekretariatet.

Vi ønsker å knytte til oss studenter med særlig interesse for fagfeltene vi arbeider med. Vi vil i evalueringen av søknadene vektlegge valg av problemstilling, motivasjonen for valget, samt oppnådde karakterer. Du kan også søke om du skal skrive 60-poengsoppgave.

Frist for å søke om skriveplass for høsten 2023 er 13. juni 2023. Send inn presentasjon av oppgavens problemstilling, CV og karakterutskrift. For mer informasjon og levering av søknad: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/243601/skriveplass-med-stipend-for-masteroppgave.

Vi håper å se din søknad!