Er du nyutdannet eller snart ferdig med jusstudiet? Vi har ledig stilling som jurist i Klagenemndssekretariatet.

Ønsker du å jobbe for en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for erfarne og nyutdannede jurister? Vi arbeider innenfor en rekke ulike rettsområder, og de ansatte hos oss får fra første dag mulighet til å arbeide med krevende faktiske og rettslige problemstillinger.

Klagenemndssekretariatet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og betjener ni ulike klagenemnder innenfor næringslivet; Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Markedsrådet, Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer og Energiklagenemnda. Organet har i dag 26 ansatte, hvorav 20 er jurister.

Våre jurister forbereder og utreder saker for behandling i nemndene. Arbeidet er i stor grad selvstendig og består i å skrive utkast til avgjørelser. Ansatte får gode muligheter til faglig fordypning innen spennende rettsområder, og nemndsmedlemmene vi arbeider med er blant landets dyktigste innen sine fagfelt.

Vi søker i denne omgang ført og fremst etter nyutdannede jurister, men jurister med noe arbeidserfaring kan også søke. For søkere med erfaring søker vi særlig etter kandidater med erfaring innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, men erfaring fra andre av våre rettsfelt er også interessant. Det er en forutsetning for oss at du er fleksibel og villig til å arbeide for flere av sekretariatets klagenemnder.

Les mer om og søk på stillingen her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/243349/jurister-til-klagenemndssekretariatet