Forvaltningssanksjoner – rettshåndhevelse og rettssikkerhet

Velkommen til gratis konferanse i Bergen om «Forvaltningssanksjoner- rettshåndhevelse og rettssikkerhet» i regi av Universitetet i Bergen og Klagenemndssekretariatet den 11. september 2024.

Mange av nemndene i Klagenemndssekretariatet overprøver ulike tilsynsvedtak om administrative gebyr for brudd på de regelverkene de ulike tilsynsorganene håndhever, i tillegg til andre administrative sanksjoner. Dette gjelder alt fra brudd på konkurransereglene, brudd på markedsføringsloven, til brudd på energilovgivning med ulike utmålingsregler og gebyrsatser. Uansett er hensynet til rettssikkerhet og effektiv håndhevelse viktig for alle disse sakene. I samarbeid med det juridiske fakultet i Bergen har vi organisert en gratis heldagskonferanse som skal belyse de rettslige aspektene ved slike forvaltningssanksjoner nærmere.

Vi har et spennende program med svært dyktige foredragsholdere som vil belyse en rekke sider av  temaet forvaltningssanksjoner, men med et særlig fokus på overtredelsesgebyr og klagenemndenes rolle.

Seminaret avholdes i Universitetsaulaen i Bergen og starter kl. 09.00 med kaffe og innsjekk. Første innlegg starter kl. 09.30. Vi kommer tilbake med mer detaljert program. Påmelding nedenfor.