Klagenemndssekretariatets funksjoner i vanlig drift

De fleste ansatte er nå på hjemmekontor, men nemndsmøter og andre møter blir gjennomført via telefonkonferanse. Det er ennå for tidlig å si om saksbehandlingstiden i noen nemnder vil bli lenger på grunn av den situasjonen vi er i som følge av korona viruset. Foreløpig kan man legge til grunn at saksbehandlingstiden ikke blir lenger, men dette kan endre seg dersom denne situasjonen blir langvarig.