Spennende deltidsstilling for jusstudent.

Ønsker du å prøve ut arbeidslivet en dag i uken hos en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for jurister? Her er en unik mulighet til å bli kjent med spennende rettsfelt og klagenemnders viktige rolle i samfunnet.

Klagenemndssekretariatet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og betjener ni ulike klagenemnder innenfor næringslivet; Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Markedsrådet, Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer og Energiklagenemnda. Organet har 26 ansatte, hvorav 20 er jurister. Våre jurister forbereder og utreder saker for behandling i nemndene.

Som følge av mye arbeid med et internt prosjekt knyttet til digitalisering har Klagenemndssekretariatet et midlertidig behov for en deltidsansatt i 20 % stilling i 6-9 mnd. Arbeidet går ut på å bistå saksbehandlerne med å skrive standardiserte brev, oppdatere nettsiden og annet forefallende arbeid knyttet til juridisk saksbehandling, som på sikt er tenkt delvis automatisert. Vi søker etter en jusstudent som har fullført tredje studieår.

Les mer om og søk på stillingen her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/243356/deltidsstilling-for-student-i-klagenemndssekretariatet