Gå til innhold

Ny forskrift om tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Som en oppfølging av forslag fra Mediemangfoldsutvalget, besluttet regjeringen å innføre en ny støtteordning for nyhets- og aktualitetsmedier. Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli 2018, og forvaltes av Medietilsynet.

I 2018 ble det satt av 7 millioner kroner i innovasjons- og utviklingsstøtte, som skulle fordeles i én tildelingsrunde.

Medietilsynet mottok 71 søknader. Vedtak om tilskudd ble gitt til 18 av disse, med beløp på mellom 21 400 kroner og 1,2 millioner kroner.

Av Medietilsynets avslag på søknader om tilskudd, er ett brakt inn for Medieklagenemnda for overprøving. Se oversikten over innkomne saker her.