Gå til innhold

Søkbare saker

Saker fra Medieklagenemnda er nå søkbare på nettsiden.

Dette gjelder alle saker Medieklagenemnda har avgjort siden opprettelsen av Klagenemndssekretariatet 1. april 2017. På nettsiden finnes også en oversikt over alle innkomne saker som skal tas til behandling.

Sakene er å finne under fanen “Innkomne/avgjorte saker”.

tastatur