Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 116

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
25.06.2024 2024/0173 Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten Krav tas delvis til følge Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Avgjort SULE
20.06.2024 2024/0329 Boliden Odda AS Klage på vedtak om overtredelsesgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Avgjort MATA
20.06.2024 2024/0694 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Avgjort MATA
20.06.2024 2024/0803 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Avgjort MATA
26.04.2024 2024/0417 Privatperson, klagemotpart: Fagne AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
09.04.2024 2024/0193 Elvia AS, klagemotpart: Statnett SF Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere Klagen tas ikke til følge Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Avgjort MATA
27.03.2024 2023/0667 Hydro Aluminium AS Uenighet om tariffering Klagen tas ikke til følge Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) Avgjort MATA
21.03.2024 2024/0108 Clemens Kraft AS, klagemotpart: Kystnett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
18.03.2024 2023/0759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort MATA
18.03.2024 2024/0064 Vissi AS Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt Klagen tas ikke til følge Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Avgjort JOAS
1 2 3 12