Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 86

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
30.08.2023 2023/0274 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Uenighet om tariffering Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
30.08.2023 2023/0316 AOV Eigedom AS Krav om dekning av sakskostnader Krav tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
30.08.2023 2023/0459 Privatperson, Klagemotpart: BKK AS Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
28.06.2023 2023/0363 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
28.06.2023 2023/0361 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
16.06.2023 2023/0173 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
14.06.2023 2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR
13.06.2023 2023/0217 Tjøtta utbyggingsselskap AS, klagemotpart: KE Nett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
13.06.2023 2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR
24.05.2023 2023/0219 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
1 2 3 9