Gå til innhold

Frivillighetsregisternemnda

Frivilligheitsregisternemnda er ei sjølvstendig klagenemnd for saker knytte til registrering i Frivilligheitsregisteret.

Ikon for Frivillighetsregisternemnda Frivillighetsregisternemnda

Les mer om Frivillighetsregisternemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Frivillighetsregisternemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Frivillighetsregisternemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
22.06.2021 2021/855 Norwegian Irish Society
Klagen tas ikke til følge
04.06.2021 2021/629 Reehaug Samfunnshus
Klagen tas ikke til følge
27.04.2021 2021/489 Arbeiderradio
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
02.03.2021 2021/144 Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo
Klagen tas ikke til følge
01.02.2021 2020/703 Foreningen Samhold
Saken returneres til Frivillighetsregisteret for ny behandling