Oscar forteller om arbeidshverdagen sin som lærling

I Klagenemndssekretariatet har vi en lærlingordning som gir våre lærlinger unik erfaring fra administrasjon og den daglige driften av en statlig virksomhet. Nedenfor kan dere lese om hva Oscar sier om sitt lærlingopphold hos oss.

Oscar er 18 år gammel og begynte som lærling hos oss høsten 2021. I år er han i tillegg russ! Les hva han har å fortelle om sin hverdag som lærling:

Hva er det du liker best med være lærling i Klagenemndssekretariatet?

Det må være de varierte arbeidsoppgavene jeg får her, i tillegg til arbeidsmiljøet og mine kollegaer. Jeg får blant annet vært med på å sortere saksdokumenter i saker som kommer inn til alle nemndene vi betjener. Det gjør at jeg føler meg som en ressurs for organet  – det er en veldig god følelse og fin erfaring. Jeg føler meg heldig som får jobbet i et viktig organ med meningsfylte arbeidsoppgaver.

Hva slags arbeidsoppgaver har du?

Arbeidsplanen min består av varierte praktiske oppgaver knyttet til driften av Klagenemndssekretariatet. Det går for eksempel ut på å lage dokumentsamlinger som juristene bruker i sin saksbehandling. Andre oppgaver innebærer å være med på å rigge til for ulike sosiale arrangementer, fagsamlinger, sende faktura til bedrifter, og postlegge brev for de ulike nemndene. Det er en god blanding.

Hva gjør Klagenemndssekretariatet til en kjekk arbeidsplass?

Mine kollegaer er en stor grunn til jeg trives her i Klagenemndssekretariatet. Dette er inkluderende, morsomme og hyggelige folk som gjør at min arbeidsdag føles meningsfylt og går unna altfor fort. Jeg får ofte godt med skryt for arbeidet jeg gjør, og det er alltid rom for å ta seg en prat om løst og fast på gangen.

Bilde: Fotograf Reimers Atelier/René Bjorheim