Gå til innhold

Om Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Stiftelsesklagenemnda har tre faste medlemmar med personlege varamedlemmar.

Fram til 1. juli 2019 består Stiftelsesklagenemnda av følgande medlemmar:

  • Leiar: tingrettsdommar Hanne Ombudstvedt, Ålesund
  • Varamedlem: professor Johan Giertsen, Bergen
  • Medlem: førstelektor Henning Sollid, Tromsø
  • Varamedlem: leiar Anne Danielsen Wood, Bærum
  • Medlem: professor Caroline D. Ditlev-Simonsen, Oslo
  • Varamedlem: forskar Karl Henrik Sivesind, Oslo

Ansvarleg for Stiftelsesklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er: Alette B. Schreiner. Ho kan kontaktast på: 55 19 30 00. Presseførespurnader skal rettast til leiar for nemnda.