Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Alle saker: 57 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 7
Alle avgjorte klagesaker 4
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 3
Krav om dekning av sakskostnader 1
Klage over avvisningssaker 0
Øvrige saker 0