Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 74 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 12
Alle avgjorte klagesaker 9
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 5
Krav om dekning av sakskostnader 3
Klage over avvisningssaker 1
Øvrige saker 0