Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Alle saker: 108 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 10
Alle avgjorte klagesaker 8
Alle trekte klagesaker 1
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 8
Krav om dekning av sakskostnader 0
Klage over avvisningssaker 1
Øvrige saker 0