Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 0 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 1
Alle avgjorte klagesaker 0
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 0
Krav om dekning av sakskostnader 0
Klage over avvisningssaker 0
Øvrige saker 0