Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 76 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 11
Alle avgjorte klagesaker 18
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 9
Krav om dekning av sakskostnader 3
Klage over avvisningssaker 2
Øvrige saker 4