Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Alle saker: 128 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 7
Alle avgjorte klagesaker 4
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 4
Krav om dekning av sakskostnader 0
Klage over avvisningssaker 0
Øvrige saker 0