Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Alle saker: 186 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker3
Alle avgjorte klagesaker3
KategoriAntall i perioden:
Styreavsettelse0
Nedsettelse av honorar0
Omdanning2
Krav om dekning av sakskostnader1
Klage over avvisningssaker0
Øvrige saker0