Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 64 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker2
Alle avgjorte klagesaker1
KategoriAntall i perioden:
Styreavsettelse0
Nedsettelse av honorar0
Omdanning0
Krav om dekning av sakskostnader0
Klage over avvisningssaker1
Øvrige saker0