Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 75 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 17
Alle avgjorte klagesaker 20
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 10
Krav om dekning av sakskostnader 4
Klage over avvisningssaker 2
Øvrige saker 4