Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Alle saker: 193 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker5
Alle avgjorte klagesaker6
KategoriAntall i perioden:
Styreavsettelse0
Nedsettelse av honorar0
Omdanning5
Krav om dekning av sakskostnader1
Klage over avvisningssaker0
Øvrige saker0