Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Alle saker: 165 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker21
Alle avgjorte klagesaker16
KategoriAntall i perioden:
Styreavsettelse1
Nedsettelse av honorar0
Omdanning6
Krav om dekning av sakskostnader6
Klage over avvisningssaker3
Øvrige saker0