Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 84 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 2
Alle avgjorte klagesaker 2
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Styreavsettelse 0
Nedsettelse av honorar 0
Omdanning 1
Krav om dekning av sakskostnader 0
Klage over avvisningssaker 0
Øvrige saker 1