Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 63 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker6
Alle avgjorte klagesaker11
KategoriAntall i perioden:
Styreavsettelse0
Nedsettelse av honorar0
Omdanning3
Krav om dekning av sakskostnader3
Klage over avvisningssaker1
Øvrige saker4