Karriere

Klagenemndssekretariatet benytter Jobbnorge ved rekruttering.

Ledige stillinger blir også annonsert på våre nettsider, finn.no og nav.no

Søk etter ledige stillinger på Jobbnorge

 

I Klagenemndssekretariatet er det spennende karrieremuligheter, uansett om du er nyutdannet eller erfaren. Sterk faglig kompetanse blir høyt verdsatt som grunnelement. Vi har derfor stort fokus på at du får kontinuerlig utvikling både faglig og personlig. Det er også viktig for oss at du som medarbeider trives, så sosialt samvær, samhandling, men også en sunn sammenheng mellom arbeidslivet og din fritid er viktig hos oss. Du som medarbeider er i sentrum og vår viktigste ressurs.

Når Klagenemndssekretariatet skal ansette jurister til de ulike nemndene, vil det være viktig med gode eksamensresultater. Kandidater med erfaring som dommerfullmektig eller advokatfullmektig er av særlig interesse. I tillegg blir det vektlagt positivt om en har kunnskap eller erfaring innen anskaffelsesregelverket, konkurranserett, kontraktsrett eller andre rettsfelt som organet benytter. Om du har hull i cv er du også velkommen til å søke stilling hos oss. Arbeidet for likestilling, mangfold og inkludering er forankret i hele organisasjonen.

Ikon for