Jannike forteller om arbeidshverdagen sin som juridisk seniorrådgiver

I Klagenemndssekretariatet jobber det 26 jurister innenfor ulike spennende rettsfelt, som for eksempel offentlige anskaffelser, konkurranserett, energirett, markedsføringsrett og lotterilovgivningen. Over de neste ukene kan du lese hva noen av våre ansatte har å si om oss.

Jannike arbeider som juridisk seniorrådgiver for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Hun er 31 år gammel og har tidligere arbeidet som advokat, før hun i 2020 begynte i Klagenemndssekretariatet. Dette forteller hun om sin arbeidshverdag:

Hva er det du liker best med nemnda du jobber for?

Det må uten tvil være at jeg som saksbehandler for Klagenemnda for offentlige anskaffelser får ta del i et viktig samfunnsoppdrag. Det offentlige handler hvert år varer og tjenester for mer enn 600 milliarder kroner. Pengene som brukes til offentlige innkjøp, er dine og mine skattepenger. Etterfølgelse av regelverket for offentlige anskaffelser er viktig for å sørge for at disse pengene blir brukt på riktig måte, og for å motvirke arbeidslivskriminalitet og korrupsjon.

Helt konkret medvirker jeg til dette ved at jeg som saksbehandler skriver utkast til avgjørelser til klagenemnda. Nemnda avgjør saken med utgangspunkt i sekretariatets utkast, og denne samarbeidsformen fungerer godt. Det er en luksus å få lytte til og drøfte saken med spesialister innen dette fagfeltet.

Hvorfor synes du det aktuelle rettsområdet er spennende?

Offentlige anskaffelser høres gjerne kjedeligere ut enn det er. Faktisk er det veldig spennende og man lærer litt om mye forskjellig, både av juss og faktum.  Offentlige oppdragsgivere anskaffer alt fra kulepenner til programvare, og det gir en variasjon i saksbehandlingen. For eksempel har jeg måttet lære meg litt om både båtmotorer, skytjenester og entrepriser. Selv om forskjellige saker kan reise spørsmål av samme juridiske karakter, er det som regel alltid en liten vri som likevel gjør sakene forskjellig. Jussen er komplisert og man får virkelig brynet seg. Regelverket er rigid samtidig som det åpner for skjønn. Det er ikke alltid en enkel kombinasjon.

Hva gjør Klagenemndssekretariatet til en kjekk arbeidsplass?

Klagenemndssekretariatet er et fantastisk godt sted å jobbe. Man får tillit både fra nemnda og fra arbeidsgiver, og mine kollegaer er faglig dyktige, engasjerte og opptatt av faget sitt. Fagmiljøet i Klagenemndssekretariatet er sterkt og godt, og jeg opplever at vi i fellesskap klarer å løse selv de mest kompliserte juridiske problemstillingene. Siden organet er ungt (snart 5 år gammelt), føler jeg at vi er viktige bidragsytere til fremtidens Klagenemndssekretariat. Det er spennende å ta del i den videre utviklingen av organet fremover.

Bilde: Fotograf Reimers Atelier/René Bjorheim