KNSE deltar på digital arbeidslivsdag ved Det juridiske fakultet i Bergen!

Klagenemndssekretariatet deltar på Arbeidslivsdagen (ALD) ved Det juridiske fakultet i Bergen. ALD avholdes digitalt i Graduateland 4. februar 2021 klokken 10.00-17.00. Denne dagen vil våre hyggelige medarbeidere være tilgjengelige for å svare på spørsmål du måtte ha om hvordan det er å jobbe hos oss, hvilke fagområder vi jobber med, hva man lærer som ansatt hos oss og så videre. Spørsmålene kan sendes inn i en privat chat i Graduateland, eller du kan booke videomøte med oss for å snakke om arbeidshverdagen, masterstipend og andre ting du måtte lure på. Vi håper du tar kontakt med oss.

Klagenemndssekretariatet tilbyr i år to masterstipend på 10.000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor henholdsvis rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever. Du vil kunne få veiledning om den problemstillingen du velger å skrive om.

Hvis du vil lese mer om hvordan Sveinung syntes det var å ha skriveplass hos oss, kan du lese mer om det her.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift sendes til personal@knse.no. Frist for søknad til høstsemesteret 2021, er 1. juni 2021. Frist for søknad til vårsemesteret 2022, er 1. desember 2021.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Bilde: James McDonald/Unsplash