Gå til innhold

Om Markedsrådet

Markedsrådet er et domstillignende forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak som er truffet av Forbrukertilsynet etter markedsføringsloven, samt vedtak truffet av Helsedirektoratet etter alkoholloven og tobakksskadeloven. I tillegg behandler Markedsrådet klager på Forbrukertilsynets nedprioritering av saker. Markedsrådet ble opprettet i 1974, og er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Klagenemndssekretariatet overtok sekretariatsfunksjonen til organet 1. januar 2021.

Markedrådets medlemmer er:

Nemndas leder er: Professor Tore Lunde

Øvrige medlemmer er:

  • Nestleder: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  • Medlem: Professor Finn Arnesen
  • Medlem: Lagdommer Henriette Nazarian
  • Medlem: Nemndsleder Selma Ilyas
  • Medlem: Advokat Jens-Henrik Lien

Ansvarlig for Markedsrådet i Klagenemndssekretariatet er: Elisabeth Sætre. Hun kan nås på: 55 19 30 00. Alle pressehenvendelser bes rettes til Markedsrådets leder via Klagenemndssekretariatet.