Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Sanksjonssaker: 65 dager
  • Sanksjonssaker: 90 dager
  • Nedprioriteringssaker og annet: 41 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 6
Alle avgjorte klagesaker 4
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Avvisning av klage 0
God markedsføringsskikk 0
Kjønnsdiskriminerende reklame 0
Forbudet mot skjult reklame 0
Urimelig handelspraksis 0
Villedende/uriktig handelspraksis 1
Aggressiv handelspraksis 0
Krav til dokumentasjon 0
Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) 1
Urimelige avtalevilkår 0
Alkohol- eller tobakksreklame 0
Nedprioritering av saker 1
Saklig klageinteresse 0
Krav om dekning av sakskostnader 1
Annet 0