Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Alle saker: 39 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 7
Alle avgjorte klagesaker 4
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
God markedsføringsskikk 0
Kjønnsdiskriminerende reklame 0
Urimelig handelspraksis 1
Villedende/uriktig handelspraksis 1
Aggressiv handelspraksis 0
Krav til dokumentasjon 1
Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) 0
Urimelige avtalevilkår 0
Alkohol- eller tobakksreklame 0
Nedprioritering av saker 3
Saklig klageinteresse 0
Annet 0