Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 85 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 8
Alle avgjorte klagesaker 13
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Avvisning av klage 0
God markedsføringsskikk 0
Kjønnsdiskriminerende reklame 0
Forbudet mot skjult reklame 0
Urimelig handelspraksis 0
Villedende/uriktig handelspraksis 3
Aggressiv handelspraksis 0
Krav til dokumentasjon 3
Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) 0
Urimelige avtalevilkår 0
Alkohol- eller tobakksreklame 0
Nedprioritering av saker 4
Saklig klageinteresse 0
Krav om dekning av sakskostnader 5
Annet 1