Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 0 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 0
Alle avgjorte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
God markedsføringsskikk 0
Kjønnsdiskriminerende reklame 0
Urimelig handelspraksis 0
Villedende/uriktig handelspraksis 0
Aggressiv handelspraksis 0
Krav til dokumentasjon 0
Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) 0
Urimelige avtalevilkår 0
Alkohol- eller tobakksreklame 0
Nedprioritering av saker 0
Saklig klageinteresse 0
Annet 0