Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Sanksjonssaker: 68 dager
  • Sanksjonssaker: 138 dager
  • Nedprioriteringssaker og annet: 45 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 14
Alle avgjorte klagesaker 20
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Avvisning av klage 0
God markedsføringsskikk 0
Kjønnsdiskriminerende reklame 0
Forbudet mot skjult reklame 0
Urimelig handelspraksis 1
Villedende/uriktig handelspraksis 4
Aggressiv handelspraksis 0
Krav til dokumentasjon 4
Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) 0
Urimelige avtalevilkår 0
Alkohol- eller tobakksreklame 0
Nedprioritering av saker 10
Saklig klageinteresse 0
Krav om dekning av sakskostnader 5
Annet 1