Gå til innhold

Klagenemnda opphever Kill Buljo 2-vedtak

Klagenemnda opphever NFIs vedtak om avslag på utbetaling av etterhåndstilskudd for filmen Kill Buljo 2.

Nemnda fant – i motsetning til NFI – at avtalen mellom klager og distributøren Savage, var inngått i tråd med vanlig praksis i bransjen, og på vanlige forretningsmessige vilkår.

Avgjørelsen finner du her.

kinosal