Gå til innhold

Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og forskrift om tilskudd til samiske aviser. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
17.11.2021 2021/1070 Syden Filmproduksjon
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
17.11.2021 2021/1309 UpNorth Film AS
Klagen tas ikke til følge
07.09.2021 2021/492 Bodø Publishing AS
Klagen tas til følge
30.06.2021 2021/442 Tellef Raabe
Klagen tas ikke til følge
30.06.2021 2021/481 Erik Wilberg
Klagen tas ikke til følge