Muligheter for å søke i og finne frem til Stiftelsesklagenemndas avgjørelser

Stiftelsesklagenemndas avgjørelser legges nå fortløpende ut på nett. Innkomne saker registreres også. Du finner alle avgjorte og innkomne saker her.

Her kan du søke etter saker ved å filtrere etter aktuelt regelverk, hva saken gjelder og år. Du kan også søke med fritekst. Vi i Klagenemndssekretariatet ønsker med dette å gjøre avgjørelsene tilgjengelig for alle og enkle å finne frem til.

tastatur