Slik er sakene som blir behandla av Stiftelsesklagenemnda

Etter at Stiftelsesklagenemnda vart oppretta, har nemnda hatt flest omgjeringssaker. Nemnda har hatt fire styreavsettingssaker og éi honorarnedsettingssak. I ei av styreavsettingssakene vart Stiftelsestilsynet sitt vedtak oppheva. Gjennomsnittleg saksbehandlingstid i 2018 er 209 dagar. Du kan sjå meir om statistikken her.

kontrakt