Vi har tatt en prat med leder for Markedsrådet, Monica Viken

Klagenemndssekretariatet er sekretariat for ni ulike nemnder. Markedsrådet er én av dem. Markedsrådet overprøver vedtak fattet av Forbrukertilsynet etter markedsføringsloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven, vedtak fattet av Daglivaretilsynet etter lov om god handelsskikk i daglivarebransjen, samt vedtak fattet av Helsedirektoratet etter alkoholloven og tobakkskadeloven. I tillegg behandler Markedsrådet klager på Forbrukertilsynets nedprioritering av saker. De siste årene har mesteparten av sakene som har vært behandlet i Markedsrådet omhandlet klager på Forbrukertilsynets vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på markedsføringsloven, og klager på Forbrukertilsynets nedprioritering av saker.

 

Monica Viken er en engasjert og travel person. Hun er professor i rettsvitenskap og associate dean for bachelor- og masterstudiet i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Hun har ph.d.-grad innen varemerke- og markedsføringsrett fra Copenhagen Business School fra 2011. I tillegg til arbeidet som professor har Monica vært leder for Markedsrådet siden 2022.

– Du har nå vært nemndsleder for Markedsrådet i snart to år. Hvordan har det vært å lede Markedsrådet i denne perioden?

– Det har vært veldig spennende. Og så er det jo bra for en akademiker å stikke hodet ut innimellom og bryne seg litt på det «virkelige livet», som jeg pleier å kalle det. Med så dyktige og engasjerte mennesker både i Markedsrådet og i Klagenemndssekretariatet, er det en ren fornøyelse å være leder. Jeg synes vi har en veldig god tone, med mange fine diskusjoner.

Hvordan har det vært å kombinere rollene som professor og nemndsleder, og hvordan får du dette til å gå rundt?

– Den største utfordringen har nok vært at jeg også har det faglige ansvaret for det nye jusstudiet på BI, som startet opp i høst. Selv om det er morsomt, har det gått med utrolig mye tid til planlegging og gjennomføring av det første semesteret. Rollen som nemnsleder og behandling av klagesaker har gitt et fint avbrekk, så det har jeg håndtert greit. Forskning har det derimot blitt klart mindre av det siste året.

– Hva vil du trekke frem som det viktigste eller mest interessante arbeidet du har gjort som leder for Markedsrådet?

– Jeg har alltid satt pris på å få jobbe i team, og det gode samarbeidet vi har i rådet og med sekretariatet har vært viktig. Jeg tror også det har vært bra at vi har forsøkt å få til fysiske møter når vi har muntlige behandlinger. Selv om digitale møter fungerer greit, blir det en enklere dynamikk når vi sitter fysisk i det samme rommet.

– Hva er det som gjør markedsføringsretten så spennende at det er dette rettsområde du både har spesialisert deg i gjennom en doktorgrad og nå underviser i?

Markedsføringsretten har et bredt nedslagsfelt og regulerer både forholdet til forbrukerne og forholdet mellom næringsdrivende. Andre juridiske disipliner som konkurranserett, personvernregler, kontraktsrett, ytringsfrihet og immaterialrett påvirker forståelsen av markedsføringsretten, og det synes jeg er spennende. I tillegg grenser den til mange andre fagfelt som forbrukeradferd, markedsøkonomi, markedsanalyse og merkevarebygging. Min doktoravhandling om bruk av markedsundersøkelser som juridisk bevis ligger nettopp i et slikt grenseland og jeg er fortsatt opptatt av markedsføringsrettens ulike grenser til andre fagfelt.

– Det har vært en stor utvikling innen markedsføringsretten de senere år, er det noe du vil trekke frem som særlig viktig for forbrukerne?

EU-reguleringer som harmoniserer forbrukervernreglene innen EU/EØS-området har jo fått stor betydning også for det norske markedet. Blant annet har det ført til at det kan ilegges strengere sanksjoner og økte gebyrer overfor næringsdrivende som bryter reglene. Tanken er selvsagt at dette vil gi færre lovbrudd og at forbrukerne i større grad kan stole på at markedsføringen er korrekt. Så får vi håpe at disse reglene har denne preventive effekten og at det blir mindre behov for å ilegge påbuds- og forbudsvedtak.

– Noen planer for juleferien?

I år blir det julefeiring med familien hos mine foreldre i Skien. Jeg satser på at det blir skikkelig tradisjonell jul med Tre nøtter til Askepott på TV og Sølvguttene som synger julen inn idet ribbemiddagen står på bordet (og det viktige spørsmålet; blir det sprø svor i år også?).

 

Du kan lese mer om Markedsrådet og nemndas arbeid her.

Monica Viken, foto: Alexander Eriksson